Trung Quốc sắp truy tố cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ

Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: AP.
Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: AP.
Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: AP.
Lên top