Trung Quốc sắp phóng kính viễn vọng phạm vi quan sát gấp 300 lần Hubble

Trung Quốc sắp có trạm vũ trụ và kính thiên văn khổng lồ. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Trung Quốc sắp có trạm vũ trụ và kính thiên văn khổng lồ. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Trung Quốc sắp có trạm vũ trụ và kính thiên văn khổng lồ. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Lên top