Trung Quốc sắp hết thời của các tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới

Cao 632 mét, Tháp Thượng Hải 128 tầng ở Trung Quốc là tòa nhà cao thứ hai thế giới. Ảnh: Xinhua
Cao 632 mét, Tháp Thượng Hải 128 tầng ở Trung Quốc là tòa nhà cao thứ hai thế giới. Ảnh: Xinhua
Cao 632 mét, Tháp Thượng Hải 128 tầng ở Trung Quốc là tòa nhà cao thứ hai thế giới. Ảnh: Xinhua
Lên top