Trung Quốc sắp có vaccine COVID-19 mRNA đầu tiên

Vaccine Trung Quốc ngừa COVID-19 đầu tiên sử dụng công nghệ mRNA. Ảnh: GT
Vaccine Trung Quốc ngừa COVID-19 đầu tiên sử dụng công nghệ mRNA. Ảnh: GT
Vaccine Trung Quốc ngừa COVID-19 đầu tiên sử dụng công nghệ mRNA. Ảnh: GT
Lên top