Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: BNG.
Lên top