Trung Quốc sẵn sàng "nghênh chiến" nếu Mỹ đánh thuế mới vào đầu tháng 9

Trung Quốc ra tín hiệu sẽ đáp trả đòn thuế của Mỹ. Ảnh: AP.
Trung Quốc ra tín hiệu sẽ đáp trả đòn thuế của Mỹ. Ảnh: AP.
Trung Quốc ra tín hiệu sẽ đáp trả đòn thuế của Mỹ. Ảnh: AP.
Lên top