Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc săm soi từng lần bị nhắc đến trong tranh luận Trump-Clinton