Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Trung Quốc rúng động vì ổ "người lợn" trên núi