Trung Quốc ra mắt tàu đệm từ nhanh nhất thế giới

Trung Quốc ra mắt tàu đệm từ có tốc độ 600km/h. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc ra mắt tàu đệm từ có tốc độ 600km/h. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc ra mắt tàu đệm từ có tốc độ 600km/h. Ảnh: Xinhua
Lên top