Trung Quốc ra lệnh tránh xa hố đại dương hiếm có ở Hoàng Sa