Trung Quốc ra dự luật xử phạt cha mẹ nếu con cái gây ra tội lỗi

Dự luật giáo dục gia đình của Trung Quốc xem xét xử phạt cha mẹ nếu con cái họ gây ra tội lỗi. Ảnh: AFP
Dự luật giáo dục gia đình của Trung Quốc xem xét xử phạt cha mẹ nếu con cái họ gây ra tội lỗi. Ảnh: AFP
Dự luật giáo dục gia đình của Trung Quốc xem xét xử phạt cha mẹ nếu con cái họ gây ra tội lỗi. Ảnh: AFP
Lên top