Trung Quốc quyết tâm gia tăng sản xuất năng lượng tái tạo

Phát triển năng lượng mặt trời và năng lượng gió là một trong những mục tiêu nhằm cắt giảm lượng phát thải carbon của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Phát triển năng lượng mặt trời và năng lượng gió là một trong những mục tiêu nhằm cắt giảm lượng phát thải carbon của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Phát triển năng lượng mặt trời và năng lượng gió là một trong những mục tiêu nhằm cắt giảm lượng phát thải carbon của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top