Trung Quốc phóng vệ tinh thất bại lần thứ 4 trong năm 2020

Trung Quốc phóng vệ tinh Jilin-1 Gaofen 02C thất bại hôm 12.9. Ảnh: Getty Images
Trung Quốc phóng vệ tinh Jilin-1 Gaofen 02C thất bại hôm 12.9. Ảnh: Getty Images
Trung Quốc phóng vệ tinh Jilin-1 Gaofen 02C thất bại hôm 12.9. Ảnh: Getty Images
Lên top