Trung Quốc phóng vệ tinh radar đôi lên quỹ đạo làm nhiệm vụ đặc biệt

Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 4B phóng cặp vệ tinh lập bản đồ radar Tianhui-2 ngày 19.8. Ảnh: CNSA
Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 4B phóng cặp vệ tinh lập bản đồ radar Tianhui-2 ngày 19.8. Ảnh: CNSA
Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 4B phóng cặp vệ tinh lập bản đồ radar Tianhui-2 ngày 19.8. Ảnh: CNSA
Lên top