Trung Quốc phóng vệ tinh quan sát Trái đất mới

Vụ phóng diễn ra ngày 7.9.2021. Ảnh: CASC
Vụ phóng diễn ra ngày 7.9.2021. Ảnh: CASC
Vụ phóng diễn ra ngày 7.9.2021. Ảnh: CASC
Lên top