Trung Quốc phóng vệ tinh khí tượng thế hệ mới

Trung Quốc phóng vệ tinh khí tượng mới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc phóng vệ tinh khí tượng mới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc phóng vệ tinh khí tượng mới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top