Trung Quốc phong tỏa 5 phố ở Quảng Châu khi số ca COVID-19 tăng vọt

Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) phong tỏa một phần khi số ca COVID-19 tăng vọt. Ảnh: AFP
Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) phong tỏa một phần khi số ca COVID-19 tăng vọt. Ảnh: AFP
Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) phong tỏa một phần khi số ca COVID-19 tăng vọt. Ảnh: AFP
Lên top