Trung Quốc phóng thành công thêm vệ tinh giám sát biển

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh giám sát biển ngày 19.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh giám sát biển ngày 19.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh giám sát biển ngày 19.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top