Trung Quốc phóng thành công tàu chở hàng đầu tiên lên trạm vũ trụ

Trung Quốc phóng tàu chở hàng lên trạm vũ trụ tối 29.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc phóng tàu chở hàng lên trạm vũ trụ tối 29.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc phóng tàu chở hàng lên trạm vũ trụ tối 29.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top