Trung Quốc phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ sáng gấp 8 lần “chị Hằng”

Trung Quốc dự kiến phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ trong năm 2020. Ảnh: Getty Images
Trung Quốc dự kiến phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ trong năm 2020. Ảnh: Getty Images
Trung Quốc dự kiến phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ trong năm 2020. Ảnh: Getty Images
Lên top