Trung Quốc phóng 4 vệ tinh liên lạc mới lên quỹ đạo trong cùng 1 ngày

Tên lửa đẩy Trường Chinh 2C đưa 3 vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo từ bãi phóng Tửu Tuyền hôm 24.8. Ảnh: CNSA
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2C đưa 3 vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo từ bãi phóng Tửu Tuyền hôm 24.8. Ảnh: CNSA
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2C đưa 3 vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo từ bãi phóng Tửu Tuyền hôm 24.8. Ảnh: CNSA
Lên top