Trung Quốc phê duyệt vaccine COVID-19 thứ 4

Dữ liệu mới nhất cho biết, Trung Quốc đã tiêm được 64,98 triệu liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Dữ liệu mới nhất cho biết, Trung Quốc đã tiêm được 64,98 triệu liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Dữ liệu mới nhất cho biết, Trung Quốc đã tiêm được 64,98 triệu liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top