Trung Quốc phạt ứng dụng được Alibaba đầu tư

Bên ngoài văn phòng Alibaba ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Bên ngoài văn phòng Alibaba ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Bên ngoài văn phòng Alibaba ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top