Trung Quốc phát triển siêu máy tính mới xử lý AI nhanh vượt bậc

Siêu máy tính "Sunway TaihuLight" của Trung Quốc tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc ở Vô Tích. Ảnh: Xinhua
Siêu máy tính "Sunway TaihuLight" của Trung Quốc tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc ở Vô Tích. Ảnh: Xinhua
Siêu máy tính "Sunway TaihuLight" của Trung Quốc tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc ở Vô Tích. Ảnh: Xinhua
Lên top