Trung Quốc phát kiến khẩu trang tĩnh điện đặc biệt chống virus

Trung Quốc sáng chế khẩu trang tĩnh điện chống virus. Ảnh: MBS News
Trung Quốc sáng chế khẩu trang tĩnh điện chống virus. Ảnh: MBS News
Trung Quốc sáng chế khẩu trang tĩnh điện chống virus. Ảnh: MBS News
Lên top