Trung Quốc phát không 620.000 ti vi cho hộ nghèo xem duyệt binh Quốc khánh

Binh sĩ Trung Quốc tập luyện cho lễ duyệt binh ngày Quốc khánh. Ảnh: Atlantic Media, Inc.
Binh sĩ Trung Quốc tập luyện cho lễ duyệt binh ngày Quốc khánh. Ảnh: Atlantic Media, Inc.
Binh sĩ Trung Quốc tập luyện cho lễ duyệt binh ngày Quốc khánh. Ảnh: Atlantic Media, Inc.
Lên top