Trung Quốc phát hiện thêm ca mắc biến thể virus từ Anh

Trung Quốc phát hiện ca COVID-19 nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh thứ 2. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Trung Quốc phát hiện ca COVID-19 nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh thứ 2. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Trung Quốc phát hiện ca COVID-19 nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh thứ 2. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top