Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên cá hồi hơn 1 tuần

Nghiên cứu của Trung Quốc chỉ ra rằng SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên cá hồi tươi ướp lạnh hơn 1 tuần. Ảnh: AFP
Nghiên cứu của Trung Quốc chỉ ra rằng SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên cá hồi tươi ướp lạnh hơn 1 tuần. Ảnh: AFP
Nghiên cứu của Trung Quốc chỉ ra rằng SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên cá hồi tươi ướp lạnh hơn 1 tuần. Ảnh: AFP
Lên top