Trung Quốc phát hiện lợn chết chất đống bất thường dọc sông Hoàng Hà

Đàn lợn tại một trang trại ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Đàn lợn tại một trang trại ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Đàn lợn tại một trang trại ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top