Trung Quốc: Phát hiện kinh ngạc về kem trắng da cho đàn ông 2.700 năm trước

Hình ảnh lọ mỹ phẩm phát hiện trong phần mộ quý tộc Trung Quốc thời kỳ Xuân Thu. Ảnh: University of Chinese Academy of Sciences
Hình ảnh lọ mỹ phẩm phát hiện trong phần mộ quý tộc Trung Quốc thời kỳ Xuân Thu. Ảnh: University of Chinese Academy of Sciences
Hình ảnh lọ mỹ phẩm phát hiện trong phần mộ quý tộc Trung Quốc thời kỳ Xuân Thu. Ảnh: University of Chinese Academy of Sciences
Lên top