Trung Quốc phát hiện hầm mộ cổ kỳ lạ thời Bắc Ngụy

Mộ cổ Trung Quốc vừa khai quật. Ảnh: Tân Hoa Xã
Mộ cổ Trung Quốc vừa khai quật. Ảnh: Tân Hoa Xã
Mộ cổ Trung Quốc vừa khai quật. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top