Trung Quốc phát hiện giếng cổ lớn nhất thời Chiến Quốc

Giếng cổ có niên đại từ thời Chiến Quốc được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: Viện nghiên cứu khảo cổ tỉnh Sơn Tây.
Giếng cổ có niên đại từ thời Chiến Quốc được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: Viện nghiên cứu khảo cổ tỉnh Sơn Tây.
Giếng cổ có niên đại từ thời Chiến Quốc được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: Viện nghiên cứu khảo cổ tỉnh Sơn Tây.
Lên top