Trung Quốc phát hiện cung điện cổ nhất ở kinh đô 5.300 năm tuổi

Cung điện mới được phát hiện ở di chỉ Shuanghuaishu. Ảnh: Xinhua
Cung điện mới được phát hiện ở di chỉ Shuanghuaishu. Ảnh: Xinhua
Cung điện mới được phát hiện ở di chỉ Shuanghuaishu. Ảnh: Xinhua
Lên top