Trung Quốc phát hiện cụm dịch COVID-19 tại nhà máy chế biến thịt gà

Nhà máy chế biến thịt gà thuộc sở hữu của tập đoàn Charoen Pokphand Thái Lan tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc vừa phát hiện cụm dịch COVID-19 trong số các công nhân. Ảnh: AFP
Nhà máy chế biến thịt gà thuộc sở hữu của tập đoàn Charoen Pokphand Thái Lan tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc vừa phát hiện cụm dịch COVID-19 trong số các công nhân. Ảnh: AFP
Nhà máy chế biến thịt gà thuộc sở hữu của tập đoàn Charoen Pokphand Thái Lan tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc vừa phát hiện cụm dịch COVID-19 trong số các công nhân. Ảnh: AFP
Lên top