Trung Quốc phát hiện COVID-19 trên thịt đông lạnh từ nhiều nước

Giới chức Trung Quốc đã phát hiện COVID-19 trên một loạt mặt hàng thịt đông lạnh nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau. Ảnh: AFP
Giới chức Trung Quốc đã phát hiện COVID-19 trên một loạt mặt hàng thịt đông lạnh nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau. Ảnh: AFP
Giới chức Trung Quốc đã phát hiện COVID-19 trên một loạt mặt hàng thịt đông lạnh nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau. Ảnh: AFP
Lên top