Trung Quốc: Phát hiện công trình khảo cổ 3.000 tuổi ở Bắc Kinh

Du khách xe, triển lãm khảo cổ học tại Bảo tàng Thủ đô ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Du khách xe, triển lãm khảo cổ học tại Bảo tàng Thủ đô ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Du khách xe, triển lãm khảo cổ học tại Bảo tàng Thủ đô ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top