Trung Quốc phát hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng mới ở Tân Cương

Trung Quốc phát hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng mới ở Tân Cương. Ảnh: AFP
Trung Quốc phát hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng mới ở Tân Cương. Ảnh: AFP
Trung Quốc phát hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng mới ở Tân Cương. Ảnh: AFP
Lên top