Trung Quốc phát hiện 2 người mắc COVID-19 không triệu chứng

Cảng Thanh Đảo, nơi 2 công nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng được phát hiện sau 35 ngày kể từ ca mắc tương tự được xác nhận. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu
Cảng Thanh Đảo, nơi 2 công nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng được phát hiện sau 35 ngày kể từ ca mắc tương tự được xác nhận. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu
Cảng Thanh Đảo, nơi 2 công nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng được phát hiện sau 35 ngày kể từ ca mắc tương tự được xác nhận. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu
Lên top