Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với với đại dịch "Cái chết đen" ở Nội Mông

Dịch hạch đã gây ra đại dịch "Cái chết đen" thời trung cổ, là dịch bệnh có khả năng lây nhiễm cao, thường gây tử vong và chủ yếu là lây lan qua các loài gặm nhấm. Ảnh: China News Service/Getty Images.
Dịch hạch đã gây ra đại dịch "Cái chết đen" thời trung cổ, là dịch bệnh có khả năng lây nhiễm cao, thường gây tử vong và chủ yếu là lây lan qua các loài gặm nhấm. Ảnh: China News Service/Getty Images.
Dịch hạch đã gây ra đại dịch "Cái chết đen" thời trung cổ, là dịch bệnh có khả năng lây nhiễm cao, thường gây tử vong và chủ yếu là lây lan qua các loài gặm nhấm. Ảnh: China News Service/Getty Images.
Lên top