Trung Quốc phanh phui vi phạm đê nghiêm trọng ở nhánh sông Dương Tử

Mở đê để nước lũ chảy vào khu vực lưu trữ rộng 2.000 ha ở tỉnh An Huy ngày 27.7. Ảnh: China Daily
Mở đê để nước lũ chảy vào khu vực lưu trữ rộng 2.000 ha ở tỉnh An Huy ngày 27.7. Ảnh: China Daily
Mở đê để nước lũ chảy vào khu vực lưu trữ rộng 2.000 ha ở tỉnh An Huy ngày 27.7. Ảnh: China Daily
Lên top