Trung Quốc phải chấm dứt xâm hại chủ quyền của Việt Nam

Tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc. Ảnh: T.L
Tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc. Ảnh: T.L
Tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc. Ảnh: T.L
Lên top