Trung Quốc nung nấu phát triển mạng 6G thoát trừng phạt của Mỹ

Logo tập đoàn Huawei. Ảnh: AFP
Logo tập đoàn Huawei. Ảnh: AFP
Logo tập đoàn Huawei. Ảnh: AFP
Lên top