Trung Quốc nói nhiều loại thuốc Đông y có hiệu quả ức chế COVID-19

Năm loại thuốc Đông y đã được xác định có hiệu quả ức chế COVID-19. Ảnh: CGTN.
Năm loại thuốc Đông y đã được xác định có hiệu quả ức chế COVID-19. Ảnh: CGTN.
Năm loại thuốc Đông y đã được xác định có hiệu quả ức chế COVID-19. Ảnh: CGTN.
Lên top