Trung Quốc nói New Zealand “không liên quan” chớ can thiệp Biển Đông