Trung Quốc nới lỏng hạn chế nhập cảnh cho người dân Châu Âu

Hành khách kiểm tra mã số sức khỏe trên điện thoại khi đến sân bay Thiên Hà, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 3.8. Ảnh: AFP.
Hành khách kiểm tra mã số sức khỏe trên điện thoại khi đến sân bay Thiên Hà, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 3.8. Ảnh: AFP.
Hành khách kiểm tra mã số sức khỏe trên điện thoại khi đến sân bay Thiên Hà, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 3.8. Ảnh: AFP.
Lên top