Trung Quốc: Nổ lớn gần khách sạn ở Chu Hải

Lên top