Trung Quốc: Nhiều tỉnh thông báo thời điểm cho học sinh đi học trở lại

Học sinh Trung Quốc tham gia khóa học trực tuyến. Ảnh: Global Times.
Học sinh Trung Quốc tham gia khóa học trực tuyến. Ảnh: Global Times.
Học sinh Trung Quốc tham gia khóa học trực tuyến. Ảnh: Global Times.
Lên top