Trung Quốc: Nhập viện với dao chặt thịt găm trên đầu sau hỗn chiến

Dao chặt thịt trên đầu bệnh nhân sau cuộc hỗn chiến. Ảnh chụp màn hình.
Dao chặt thịt trên đầu bệnh nhân sau cuộc hỗn chiến. Ảnh chụp màn hình.
Dao chặt thịt trên đầu bệnh nhân sau cuộc hỗn chiến. Ảnh chụp màn hình.
Lên top