Trung Quốc: Nhánh sông Dương Tử nguy kịch nhất trong 200 năm

Lũ lụt ở huyện Văn, Lũng Nam, tỉnh Cam Túc cuốn trôi cây cầu. Ảnh: Sky News
Lũ lụt ở huyện Văn, Lũng Nam, tỉnh Cam Túc cuốn trôi cây cầu. Ảnh: Sky News
Lũ lụt ở huyện Văn, Lũng Nam, tỉnh Cam Túc cuốn trôi cây cầu. Ảnh: Sky News
Lên top