Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc nhắc nhở Mỹ “thận trọng” khi ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản